Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Αποκάλυψη στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα Αιτητών Ασύλου

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο (2/2008-17/1/2008) του Γ. Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Λάζαρου Σαββίδη για «αντιδεοντολογική αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων των Αιτητών Προσωπικού Ασύλου» σε ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε εφημερίδες.
Ο κ. Σαββίδης με επιστολή του στις 17 Ιανουαρίου, 2008 αναφέρθηκε στο θέμα της αποκάλυψης προσωπικών στοιχείων Αιτητών Ασύλου, όπως ονόματος, εθνικότητας και φωτογραφιών με ευδιάκριτα τα πρόσωπά τους.
Ανέφερε ότι άτομα που φεύγουν από τη χώρα τους ως οικονομικοί μετανάστες «χρίζονται από αυτούς που τους διακινούν προς την Ευρωπαϊκή Ενωση ως ‘Αιτητές Ασύλου σε αναζήτηση διεθνούς προστασίας’ και στην προσπάθειά τους» να επιτύχουν την παροχή Ασύλου πιέζουν τις αρχές ισχυριζόμενοι ότι εξ αιτίας των δημοσιευμάτων και προβολών η ζωή ή ελευθερία τους βρίσκεται σε κίνδυνο από τα καθεστώτα των χωρών τους.
Ο κ. Σαββίδης υπέβαλε «θερμή παράκληση να αποφεύγεται δημοσιοποίηση των πραγματικών προσωπικών στοιχείων των Αιτητών Ασύλου, όπως όνομα, εθνικότητα και ευδιάκριτα πρόσωπα.
Το παράπονο αποτελεί συνέχεια επιστολών που οδήγησαν στην εξέταση της υπόθεσης 28/2006, το οποίο όμως αφορούσε δημοσίευμα της «Αλήθειας» το οποίο στηρίχθηκε σε συνέντευξη μελών οικογένειας Περσών αιτητών ασύλου, για το οποίο αποφασίστηκε ότι δεν ήταν αντιδεοντολογικό, δεδομένου ότι τα άτομα που έδωσαν τη συνέντευξη αποκάλυψαν οικειοθελώς τα στοιχεία τους.
Η Υπηρεσία Ασύλου, με επιστολή της επανέλαβε ουσιαστικά το περιεχόμενο του παραπόνου, ενώ δόθηκαν προφορικά περισσότερες λεπτομέρειες. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην αποκάλυψη στοιχείων αιτητών ασύλου που γίνεται με αφορμή διάφορα γεγονότα, όπως βαπτίσεις αλλοδαπών, συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις και διάφορες εκπομπές.
Επίσης αναφέρθηκε ότι η αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων αιτητών δημιούργησε την ανάγκη αναθεώρησης αποφάσεων με τις οποίες είχε απορριφθεί το αίτημα για παροχή ασύλου.
Προς υποστήριξη των θέσεών της, η Υπηρεσία Ασύλου υπέβαλε στην Επιτροπή φωτοτυπίες δέκα ενδεικτικών περιπτώσεων αποκάλυψης στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα Αιτητών Ασύλου, από τις αρχές του 2006.
Η Επιτροπή εξέτασε το παράπονο σε σχέση με τα αναφερθέντα δημοσιεύματα και μεταδόσεις και υπό το πρίσμα των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας περί ιδιωτικής ζωής και σεβασμού των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες καθορίζεται ότι παρεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή προσώπων, «χωρίς τη συγκατάθεση τους…είναι γενικά απαράδεκτες» και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι βασική πτυχή της αποστολής της είναι η προστασία του δικαιώματος έκφρασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή κατέληξε στις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Ως προς τη πτυχή των συνεντεύξεων ή δηλώσεων Αιτητών Ασύλου, δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί αυτό θα συνιστούσε περιορισμό, τόσο του δικαιώματος έκφρασης όσο και της ελευθεροτυπίας. Η οικιοθελής αποκάλυψη στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
  2. Η συμμετοχή Αιτητών Ασύλου σε δημόσιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα όταν γίνεται με ενεργό τρόπο, ισοδυναμεί με συγκατάθεση αποκάλυψης των προσωπικών στοιχείων τους.
  3. Παρά τους λόγους που επικαλείται ο παραπονούμενος, οι οποίοι μπορούν να συνοψισθούν στο ότι η αποκάλυψη στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα δημιουργεί προβλήματα στην Υπηρεσία Ασύλου, η Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, αποφάσισε ότι δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης.
  4. Η παρουσία ή η συμμετοχή Αιτητών Ασύλου σε άλλες εκδηλώσεις ιδιωτικής φύσης, όπως βαπτίσεις, γάμους, συγκεντρώσεις διασκέδασης, κλπ. δε δίδει το δικαίωμα αποκάλυψης στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα και τα ΜΜΕ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στις περιπτώσεις αυτές.
  5. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξετάσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση αποκάλυψης στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα αιτητών ασύλου που είναι δυνατό να αναφυεί και θα τεθεί ενώπιόν της, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...