Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε, ύστερα από την υποβολή παραπόνου από την Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια εναντίον δύο εντύπων και αυτεπάγγελτα όσον αφορά τα υπόλοιπα ΜΜΕ, τον τρόπο με τον οποίο όλα σχεδόν τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, χειρίστηκαν δύο περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κορασίδων, με φερόμενους ως δράστες συγγενικά τους πρόσωπα (υποθέσεις 14/2008 και 15/2008).
Η μία περίπτωση αφορούσε τη σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό ανήλικου κοριτσιού από άτομο 63 χρόνων και η άλλη ανήλικου κοριτσιού από δύο νεαρά άτομα.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και στις δύο περιπτώσεις, με διαφορά δύο ημερών μεταξύ τους, τα ΜΜΕ σχεδόν στην ολότητά τους, παραβίασαν αφ’ ενός τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων), και αφ’ ετέρου τις πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας περί μη αποκάλυψης της ταυτότητας θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων και ιδιαίτερα παιδιών.
Ειδικότερα, στην πρώτη περίτπωση τα ΜΜΕ παραβίασαν την πρόνοια του Νόμου που απαγορεύει τη δημοσίευση κατάθεσης θύματος ή μάρτυρα σε αδίκημα βίας. Επειδή προβλήθηκε η δικαιολογία ότι δε δημοσιεύθηκε αντίγραφο της κατάθεσης, επισημαίνεται ότι η απαγόρευση καλύπτει και τη δημοσίευση επί μέρους λεπτομερειών ή περίληψης της κατάθεσης.
Στη δεύτερη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι κατά παράβαση των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας δημοσιεύθηκαν, σε διαφορετική έκταση, λεπτομέρειες που οδηγούσαν στην αποκάλυψη της ταυτότητας των θυμάτων.
Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση προς τα ΜΜΕ, οσάκις προκύπτουν παρόμοιες περιπτώσεις, να εξετάζουν σοβαρά τη σκοπιμότητα ή χρησιμότητα δημοσίευσης η μετάδοσης τέτοιων ειδήσεων και εάν κρίνουν ότι υφίσταται αποχρών λόγος να ασχοληθούν με ειδήσεις του είδους αυτού, να αποφεύγουν σχολαστικά στοιχεία και λεπτομέρειες που οδηγούν έμμεσα στην αποκάλυψη της ταυτότητας.
Σε οποιαδήποτε κοινωνία, αλλά ιδιαίτερα στις μικρές κυπριακές κοινωνίες, ο βαθμός και το είδος συγγένειας θύματος και φερόμενου ως δράστη και η οικογενειακή τους κατάσταση είναι στοιχεία που οδηγούν σε αποκάλυψη της ταυτότητας και πρέπει να αποφεύγονται. Άλλες λεπτομέρειες είναι, ενδεικτικά, ο ακριβής τόπος ή η γεωγραφική καταγωγής θύματος και φερόμενου ως δράστη και στοιχεία της ηλικίας τους και της σύλληψής.
Μερικά έντυπα υπέδειξαν ότι οι λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν είχαν αποκαλυφθεί από αρμόδιο μέλος της Αστυνομικής Δύναμης.
Η Επιτροπή επισημαίνει, για άλλη μια φορά, ότι δηλώσεις οιωνδήποτε τρίτων, περιλαμβανομένων και αξιωματούχων ή επισήμων της Πολιτείας, δεν απαλλάσσει τα ΜΜΕ και τους λειτουργούς τους, της υποχρέωσης να τηρούν της πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
Η Επιτροπή απευθύνεται και δημοσίως προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας, να δώσουν οδηγίες προς τους υφισταμένους τους να αποφεύγουν δηλώσεις ή αποκάλυψη στοιχείων που θα μπορούσαν να συνιστούν παραβίαση νομοθεσίας και των Κανόνων της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει το γεγονός ότι μερικά έντυπα παρέλειψαν να ανταποκριθούν στην παράκληση να παραθέσουν τις απόψεις τους για το θέμα. Επί του προκειμένου, επισημαίνεται ότι η Επιτροπή αποτελεί δημιούργημα των ίδιων των ΜΜΕ και των λειτουργών τους και κατά συνέπεια αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ενημέρωσης.
Η συνεργασία των ΜΜΕ με την Επιτροπή συνιστά όχι μόνο εκπλήρωση υποχρέωσης που έχουν αναλάβει με βάση τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, αλλά και συμβάλλει στην κατοχύρωση του συστήματος αυτορρύθμισης και στην αποτροπή τάσεων για ποινικοποίηση της δημοσιογραφίας.

Σε σχέση με τις υποθέσεις αυτές (14/2008 και 15/2008) και σε σχέση με το θέμα της συχνής παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας με βάση δηλώσεις αστυνομικών οργάνων, η Επιτροπή απευθύνθηκε με επιστολή της προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας ζητώντας την παρέμβασή του για να σταματήσει η αποκάλυψη ευαίσθητων στοιχείων από εντεταλμένα μέλη της Αστυνομίας.
Ο Αρχηγός της Αστυνομίας απάντησε ότι έδωσε ήδη εντολή για διεξαγωγή έρευνας και ανέφερε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεκτές.

Η επιστολή προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας και η απάντηση παρατίθενται κατωτέρω.

Κύριο
Ιάκωβο Παπακώστα,
Αρχηγό Αστυνομίας,
Λευκωσία

ΘΕΜΑ: Αποκάλυψη ευαίσθητων στοιχείων προς τα ΜΜΕ

Κύριε Αρχηγέ,

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα με την παράκληση να ενεργήσετε προς τα αρμόδια όργανα της Αστυνομικής Δύναμης προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της αποκάλυψης στοιχείων προς τα ΜΜΕ, η οποία όχι μόνο οδηγεί σε καταστρατήγηση προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, αλλά ενίοτε συνιστά και παραβίαση ρητών διατάξεων της Κυπριακής Νομοθεσίας.
Ειδικότερα, αναφερόμαστε στο φαινόμενο της διαρροής προς τα ΜΜΕ λεπτομερειών που αφορούν σε υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων όχι μόνο εναντίον ενηλίκων αλλά κυρίως ανηλίκων, ακόμη και όταν η δικαστική διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.
Η αποκάλυψη τέτοιων λεπτομερειών, όπως τόπου καταγωγής, ηλικίας θύματος και φερόμενου ως δράστη, σχέσης ή βαθμού συγγενείας κλπ, οδηγεί στην αποκάλυψη της ταυτότητας του θύματος, γεγονός το οποίο καταστρατηγεί την πρόνοια του Κώδικα περί μη αποκάλυψης της ταυτότητας θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων.
Επί του προκειμένου, έχομε συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην υπόθεση ανήλικης κορασίδας, η οποία κατ’ ισχυρισμό παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τους ανήλικους θείους της, δημοσιεύθηκαν τόσες λεπτομέρειες ώστε η ταυτότητά της να καταστεί γνωστή σε ένα ευρύ κοινό της κοινότητάς της, η Επιτροπή είχε μαρτυρία από ΜΜΕ ότι οι λεπτομέρειες που δημοσίευσαν είχαν αποκαλυφθεί από αρμόδιο αστυνομικό όργανο.
Σε μια άλλη πρόσφατη υπόθεση που τελεί υπό εξέταση, ειδικότερα στην υπόθεση φερόμενης σεξουαλικής παρενόχλησης 12χρονης από το θετό πατέρα της, η ομοιότητα των δημοσιευμάτων (ίδετε επισυναπτόμενες φωτοτυπίες) δεν αφήνει αμφιβολία ότι είχαν την ίδια πηγή προέλευσης, και πάλι παρά το γεγονός ότι η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών.
Άλλες περιπτώσεις που απασχόλησαν πρόσφατα την Επιτροπή, ύστερα από καταγγελία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, αφορούσαν στην αποκάλυψη του περιεχομένου οπτικογραφημένων καταθέσεων ατόμων που εμπλέκονταν ως παραπονούμενοι ή μάρτυρες σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια, περιλαμβανομένων φυσικής και σεξουαλικής βίας.
Από τα ενώπιόν της στοιχεία, η Επιτροπή οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η αποκάλυψη του περιεχομένου οπτικογραφημένων καταθέσεων προήλθε από αστυνομικά όργανα.
Όπως καλώς γνωρίζετε, ακόμη και η απλή κατοχή τέτοιων καταθέσεων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ή η αποκάλυψη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, απαγορεύεται ρητά από το Νόμο περί Βίας στην Οικογένεια, άρθρο 35(1).
Εχοντας υπόψη την ευαισθησία σας ως προς την τήρηση των Νόμων και Κανονισμών από τα μέλη της Δύναμης, δεν έχουμε την ελάχιστη αμφιβολία ότι θα ενεργήσετε δεόντως.

Η Επιτροπή παρακαλεί όπως διευθετήσετε συνάντηση με αντιπροσωπεία της για συζήτηση γενικότερων θεμάτων συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της Αστυνομίας, η οποία βρίσκεται ομολογουμένως σε πολύ υψηλό επίπεδο.

 

Με εκτίμηση


Ανδρέας Μαυρομμάτης                           
Πρόεδρος Επιτροπής Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κύριο
Ανδρέα Μαυρομμάτη
Πρόεδρο Επιτροπής
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
Κύριε,


Αποκάλυψη Ευαίσθητων Στοιχείων ττρος τα Μ Μ Ε


Γνωρίζω λήψη της επιστολής σας, ημερ. 20/09/2008, σχετικά με το πιο πάνω θέμα.
Ομολογουμένως, το θέμα που εγείρετε στην επιστολή σας, είναι πάρα πολύ σοβαρό και για το σκοπό αυτό έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες σε όλα τα μέλη μας και ειδικά σε όσους υπηρετούν στα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, ότι τέτοιου είδους συμπεριφοράς δεν θα γίνονται ανεκτές, αλλά αντιθέτως, θα ασκούνται και πειθαρχικές διώξεις εκεί όπου ενδείκνυται.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες υποθέσεις, στις οποίες αναφέρεστε στην επιστολή σας, έχουν δοθεί οδηγίες για διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών ή άλλων αδικημάτων από οποιοδήποτε άλλο μέλος μας.

Α. Γεωργίου,

Αστυνόμος Α

για Αρχηγό Αστυνομίας

 

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...