Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Σχόλιο για τις σχέσεις της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας ασχολήθηκε με δημοσίευμα στο περιοδικό TV-Μανία, που αναφερόταν σε κατάθεση του Προέδρου του Δ.Σ. της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής και ειδικότερα με αναφορά στο γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ζήτησε από την ΑΡΤΚ να εξετάσει παράπονα εναντίον ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Η Επιτροπή απηύθυνε προς τον αρχισυντάκτη του περιοδικού την πιο κάτω επιστολή, που δημοσιεύθηκε σε επόμενη έκδοσή του, στην οποία παρατίθενται οι θέσεις της Επιτροπής επί του θέματος:

"Κύριε,

Αναφορικά με σχόλιό σας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό TV-Μανία, Τεύχος 693 (3-9 Μαρτίου, 2007), σχετικά με μη «καταγγελία» παραπόνων εναντίον τηλεοπτικών σταθμών από την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας προς την ΑΡΤΚ, και αντιπαρερχόμενοι την αναφορά σας στα δεκάχρονα της Επιτροπής, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα και σας καλούμε να τα δημοσιεύσετε καθηκόντως.
Οι φορείς των δημοσιογράφων, των εκδοτών και όλων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που καθίδρυσαν την επιτροπή  επέλεξαν όπως παραβιάσεις του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξετάζονται με βάση την αυτορρύθμιση και σαφώς απέκλεισαν την επιβολή οιασδήποτε ποινής ή επιδίκαση αποζημιώσεων. Η αρχή αυτή ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το άρθρο 41Α του Νόμου περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Αριθμός 7 (Ι) του 1998) καθορίζει ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο το οποίο είναι εισπρακτέο με καταναγκαστικά μέτρα) για παραβίαση των Κανονισμών, μεταξύ των οποίων και «του κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας όπως αυτός καθορίζεται σε Κανονισμούς έπειτα από σχετική αίτηση της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας».
Επομένως, ουδένα θα πρέπει να εκπλήττει το γεγονός ότι η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας δεν υπέβαλε ποτέ αίτημα για επιβολή ποινής από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Εξ άλλου, από την πρόνοια του νόμου προκύπτει ότι η υποβολή αίτησης είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας προϋπήρξε της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η οποία εφαρμόζει σχεδόν ταυτόσημο Κώδικα Δεοντολογίας με εκείνο της Επιτροπής.
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας έχει εξετάσει σειρά παραπόνων εναντίον τηλεοπτικών σταθμών και εξέδωσε αποφάσεις με βάση την πιο πάνω φιλοσοφία και προσέγγισή του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η επιβολή ποινών είναι δυνατό να παραβιάσει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία όχι μόνο προστατεύεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, που θεωρούνται νόμοι αυξημένης ισχύος, αλλά και να οδηγήσει στη φίμωση των ΜΜΕ ενημέρωσης.
Παράπονα εναντίον του περιοδικού σας και των εκδοτών σας ορθώς εξετάστηκαν με βάση την αυτορρύθμιση και ορθώς δεν παραπέμφθηκαν για επιβολή διοικητικών κυρώσεων, πράγμα για το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα συμφωνείτε".

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...