Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Δημοσίευση πληροφοριών για τα αίτια ασθένειας Εθνοφρουρού από το "Φιλελεύθερο" και άρνση διόρθωσης ανακριβών πληροφοριών

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο του Διευθυντή του Παθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Λάρνακας κ. Ανδρέα Πούλλου, για σειρά ειδήσεων του «Φιλελεύθερου σχετικά με Εθνοφρουρό που είχε υποστεί θερμοπληξία και μεταφερθεί στο Ισραήλ για θεραπεία.
Ο κ. Πούλλος παραπονέθηκε αρχικά για δημοσίευση ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τα αίτια της ασθένειας του Εθνοφρουρού και διασυρμό των θεραπόντων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας που τον παρακολουθούσαν με αμφισβήτηση της επάρκειάς τους και στη συνέχεια για παράλειψη παροχής αντικειμενικής, ολοκληρωμένης και έγκυρης ενημέρωσης.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Εθνοφρουρός Νεόφυτος Νεοφύτου (Γεωργίου) εισήχθη στις 3 Αυγούστου, 2007 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ύστερα από στρατιωτική άσκηση σε περίοδο κύματος καύσωνα και οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε υποστεί θερμοπληξία.  Στις 7 Αυγούστου, 2007, παρουσίασε «μέτρια έως έντονη εγκεφαλοπάθεια».
Ο στρατιώτης μεταφέρθηκε στο Ισραήλ στις 10 Αυγούστου, 2007 και εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο Chaim Sheba του Τελ Αβίβ, όπου παρέμεινε επί δύο περίπου μήνες.
Στις 31 Αυγούστου, 2007, ο «Φιλελεύθερος» δημοσίευσε είδηση κάτω από τον τίτλο «Τελικά δεν υπέστη θερμοπληξία ο φαντάρος» και με πλαγιότιτλο «Οι Ισραηλινοί γιατροί ‘αδειάζουν’ τους Κυπρίους συναδέλφους τους», στην οποία ανέφερε ότι ο στρατιώτης «δεν υπέστη τελικά θερμοπληξία, όπως είχαν αποφανθεί οι Κύπριοι γιατροί» και ότι σε ιατρική αναφορά του ισραηλινού ιατρικού κέντρου προς το Υπουργείο Αμυνας της Κύπρου «υπογραμμίζεται ρητά ότι από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν στο Ισραήλ δεν διεγνώσθησαν στον ασθενή οποιαδήποτε ‘παθογνωμικά σημεία θερμοπληξίας’».
Στις 4 Σεπτεμβρίου, 2007, η εφημερίδα δημοσίευσε είδηση με πληροφορίες για την πορεία της υγείας του στρατιώτη και την επομένη νέα είδηση, η οποία περιλάμβανε δηλώσεις του Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λάρνακας, ο οποίος ανέφερε ότι οι Κύπριοι γιατροί επέμεναν στην αρχική διάγνωσή τους για θερμοπληξία «και αυτό παρά την περί του αντιθέτου εκτίμηση των ισραηλινών συναδέλφων τους στο κέντρο Chaim Sheba,  οι οποίοι δεν διέγνωσαν στον ασθενή οποιαδήποτε ‘παθογνωμικά στοιχεία θερμοπληξίας’.
Ο κ. Πούλλος παραπονέθηκε ότι οι πληροφορίες ήταν ανακριβείς, επισύναψε την έκθεση του Ιατρικού Κέντρου Chaim Sheba και ζητούσε δημοσίευση επανόρθωσης με βάση την έκθεση αυτή. Επίσης υποστήριξε ότι η δημοσίευση ανακριβών πληροφοριών αποτελούσε μέρος μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας με στόχο να πληγεί το κύρος και η επαγγελματική επάρκεια των Κυπρίων γιατρών που νοσήλευσαν τον στρατιώτη.
Ο «Φιλελεύθερος» απάντησε ότι στην είδηση της 31ης Αυγούστου, 2007, «γίνεται αναλυτική και ακριβής παράθεση και/ή καταγραφή των όσων αναφέρονται στην ιατρική αναφορά του κέντρου Chaim Sheba προς το Υπουργείο Αμυνας της Κύπρου και ότι ο συντάκτης της είδησης «δεν προέβηκε στην εξαγωγή οιωνδήποτε συμπερασμάτων και/ή δικών του εικασιών, απλά κατέγραψε ακριβοδίκαια τα όσα αναφέρονται στην ιατρική αναφορά».
Επίσης ανέφερε ότι ο συντάκτης, «ενεργώντας με καλή πίστη και θέλοντας να προάγει τις θέσεις και τις απόψεις του παραπονουμένου» δημοσίευσε τις θέσεις του στις 5 Σεπτεμβρίου, 2007. Περαιτέρω ανέφερε ότι «καμία ανακριβής δημοσίευση και κανένας σχολιασμός ως προς την επαγγελματική επάρκεια του παραπονούμενου δεν αποδίδεται και ούτε σκοπό έχει να αποδοθεί στον παραπονούμενο», ούτε και υπήρχε τέτοια πρόθεση.
Ο κ. Πούλλος ανέφερε στην Επιτροπή ότι η απαντητική επιστολή του «Φιλελεύθερου» «ουδόλως μας ικανοποιεί, αλλά αντιθέτως εξακολουθεί να παραποιεί τα γεγονότα».
Επεσήμανε τον πλαγιότιτλο «Ισραηλινοί γιατροί ‘αδειάζουν’ τους Κυπρίους συναδέλφους τους» και ανέφερε ότι «προσβάλλει το κύρος και την επιστημονική επάρκεια των συγκεκριμένης ομάδας ιατρών».
Περαιτέρω ανέφερε ότι «είναι ιατρικά γνωστό ότι ο όρος ‘παθογνωμικά στοιχεία θερμοπληξίας’ δεν υφίσταται» και αμφισβητούσε την ύπαρξη «τέτοιου συμπεράσματος σε οποιαδήποτε ιατρική έκθεση η οποία προέρχεται από πανεπιστημιακή κλινική του Ισραήλ». Τέλος ανέφερε ότι οι απόψεις του είχαν δημοσιευθεί στο «Φιλελεύθερο» με δική του πρωτοβουλία και όχι της εφημερίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τα ενώπιόν της στοιχεία και αναζήτησε περαιτέρω πληροφόρηση για τον όρο «παθογνωμικός». Η Εγκυκλοπαίδεια «Λαρούς» αναφέρει ότι ο όρος «λέγεται περί ιδιαιτέρου σημείου νόσου τινος, το οποίον είναι επαρκές δια να χαρακτηρίση άνευ αμφιβολίας την νόσον αυτήν» και επεξηγεί ότι «υπάρχουν ολίγα αληθώς παθογνωμικά κλινικά σημεία, των οποίων η αξία είναι απόλυτος», ενώ αντιθέτως «τα βιολογικά και εργαστηριακά πορίσματα είναι συχνότερον παθογνωμικά».
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στην είδηση της 31ης Αυγούστου περί μη διαπίστωσης «παθογνωμικών στοιχείων θερμοπληξίας» η εφημερίδα παρέλειψε να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών της.
Περαιτέρω, αποφάσισε ότι ο πλαγιότιτλος «Οι Ισραηλινοί γιατροί ‘αδειάζουν’ τους Κυπρίους συναδέλφους τους» δεν δικαιολογείται από το περιεχόμενο της είδησης, συνιστά συμπέρασμα και/ή εικασία και θίγει την επαγγελματική επάρκεια των Κυπρίων θεραπόντων γιατρών του στρατιώτη.
Η παράλειψη της εφημερίδας να δημοσιεύσει περαιτέρω πληροφορίες όταν της δόθηκε η τελική γνωμάτευση των Ισραηλινών γιατρών συνιστά αφ’ ενός άρνηση απάντησης και αφ΄ ετέρου παραβιάζει την πρόνοια του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας περί υποχρέωσης των ΜΜΕ και των λειτουργών τους για σεβασμό της αλήθειας και του δικαιώματος του πολίτη για αντικειμενική, ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση.
Η Επιτροπή θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η εφημερίδα, στη είδησή της στις 5 Σεπτεμβρίου, 2007 παρέθεσε τις απόψεις του κ. Πούλλου, έστω και με δική του πρωτοβουλία.
Τέλος η Επιτροπή εξέφρασε την απαρέσκεια της για αναφορές του παραπονούμενου περί συνωμοσίας, αλλότριωνσκοπών και ανεπάρκειας δημοσιογράφων, οι οποίες θεωρήθηκαν μειωτικές γι’ αυτούς και δεν είχαν τη θέση τους, αφού στην ουσία τους απέδιδε ανεπάρκεια, για την οποία ο ίδιος παραπονέθηκε ότι αποδόθηκε στους γιατρούς που περιέθαλψαν το στρατιώτη.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...