Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Χειρισμός της αεροπορικής τραγωδίας της "Ηλιος" από τα ΜΜΕ

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, σε έκτακτη συνεδρία της, εξέφρασε ανησυχία και αποδοκίμασε έντονα την κατά συρροή παραβίαση σειράς βασικών προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας από τα ΜΜΕ κατά το χειρισμό του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος της 14ης Αυγούστου, 2005.
            Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα έκφρασης αποτελεί το υπόβαθρο της άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και σημειώνοντας ότι το δικαίωμα του πολίτη για αντικειμενική, ολοκληρωμένη και έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση αποτελεί υποχρέωση όλων των Μέσων και των λειτουργών τους, προέβη στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
            1. Τα ΜΜΕ και οι λειτουργοί τους κάτω από αντίξοες συνθήκες επιτέλεσαν σημαντικό έργο για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την τραγωδία και άσκηση δημόσιου ελέγχου.
            2. Κατά το χειρισμό του αεροπορικού δυστυχήματος υπήρξε εκ μέρους των τηλεοπτικών σταθμών και άλλων ΜΜΕ έλλειψη της αναγκαίας ευαισθησίας προς τον ανθρώπινο πόνο και το θάνατο.
            3. Υπήρξε έλλειψη διακριτικότητας και συμπάθειας και αχρείαστη παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή και σε ιδιωτικές στιγμές πένθους, θλίψης και ψυχικού κλονισμού των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος.
            4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακρίβεια των πληροφοριών θυσιάστηκε σε μεγάλο βαθμό στο βωμό του εντυπωσιασμού με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα προκατάληψης και σύγχυση, με την απουσία διάκρισης μεταξύ γεγονότων, σχολίων και εικασιών.
            5. Παραβιάστηκε το δικαίωμα της απάντησης, ιδιαίτερα ανθρώπων που επηρεάζονταν άμεσα, οι οποίοι, λόγω της σοβαρότητας των αναφορών, δεν κλήθηκαν να δώσουν απάντηση ή τη δική τους εκδοχή ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών.
            6. Παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας ανθρώπων και οργανισμών, που καταδικάστηκαν στη συνείδηση της κοινής γνώμης χωρίς καν να ακουσθούν και χωρίς να έχει  ολοκληρωθεί ή αρχίσει καν οιαδήποτε ανεξάρτητη διερεύνηση των περιστατικών της τραγωδίας.
            7. Παραβιάστηκε η πρόνοια του Κώδικα για μη δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών και πληροφοριών για την προσωπική τους κατάσταση ή ευημερία.
            Η Επιτροπή σημείωσε ότι πλείστες από τις παραβιάσεις των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας έγιναν με την αναμετάδοση εκπομπών ή αναδημοσίευση πληροφοριών και τόνισε ότι το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει τα ΜΜΕ της ευθύνης για τήρηση των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
            Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας καλεί τους ιθύνοντες των ΜΜΕ, αλλά και τους λειτουργούς τους, να σέβονται και τηρούν τις πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, επισημαίνοντας ότι η παραβίασή τους υπονομεύει και θέτει υπό σοβαρή απειλή την αυτορρύθμιση των ΜΜΕ και των λειτουργών τους και δημιουργεί κινδύνους για την ελευθερία έκφρασης και την άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
            Η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει τους ιθύνοντες των ΜΜΕ σε σύσκεψη για μελέτη σε βάθος του όλου θέματος.
            Επίσης καλεί τα ΜΜΕ να μεταδώσουν ή να δημοσιεύσουν την απόφαση αυτή, σύμφωνα με την υποχρέωση που έχουν αναλάβει με την από μέρους τους υπογραφή του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...