Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Παρεμπόδιση πρόσβασης σε συνεργείο του ΑΝΤ1 στο Ράλι Κύπρος και ΓΣΠ (Κοινή απόφαση για υποθέσεις 18/2005 και 21/2005-Σχετική 20/2004)

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονα του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 για παρεμπόδιση συνεργείων του σταθμού να καλύψουν το Ράλι Κύπρος και το διεθνή ποδοσφαιρικό αγώνα Ανόθρωσης-Δυναμό Μίνσκ στο στάδιο ΓΣΠ.
Η Επιτροπή διαπίστωσε παραβίαση της πρόνοιας του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές ειδήσεων.

Το παράπονο για παρεμπόδιση της πρόσβασης στο Ράλι Κύπρος, στις 12 Μαίου, 2005 αφορούσε την κάλυψη της εκκίνησης του ράλι και ειδικών διαδρομών και στρεφόταν εναντίον των διοργανωτών, οι οποίοι επικαλέστηκαν την ύπαρξη αποκλειστικών δικαιωμάτων της εταιρείας Λουμιέρ.
Το παράπονο για τον αγώνα Ανόρθωσης-Δυναμό Μίνσκ στρεφόταν εναντίον της εταιρείας Λουμιέρ, ως αποκλειστικού δικαιούχου, του σταδίου ΓΣΠ, ως υπευθύνου για το χώρο διεξαγωγής του αγώνα και της ΚΟΠ, ως αθλητικής αρχής.
Οι αναφερόμενοι στο παράπονο για το Ράλι Κύπρος δεν ανταποκρίθηκαν σε παράκληση για παράθεση των απόψεών τους, ενώ οι αναφερόμενοι στο παράπονο για τον αγώνα Ανόρθωσης-Δυναμό Μίνσκ απάντησαν με μεγάλη καθυστέρηση και δεν αμφισβήτησαν το δικαίωμα αδειούχων τηλεοπτικών σταθμών να καλύπτουν αθλητικά γεγονότα με βάση τις πρόνοιες και προϋποθέσεις του άρθρου 54 του Νόμου περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.
Ομως υποστηρίζουν ότι στην προκειμένη περίπτωση διοργανωτές του αγώνα δεν ήταν οι ίδιοι, αλλά η ΟΥΕΦΑ και η Ανόρθωση.
Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της υπόθεσης, έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές ειδήσεων και το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση, τις νομοθετικές και συνταγματικές πρόνοιες για το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, τα υφιστάμενα αποκλειστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα αδειούχων τηλεοπτικών σταθμών και την άσκησή τους υπό τους όρους του άρθρου 54 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε παρεμπόδιση πρόσβασης δημοσιογράφων σε πηγές ειδήσεων, ανεξάρτητα από το φορέα που είχε την αρμοδιότητα και επομένως την υποχρέωση να επιτρέψει τέτοια πρόσβαση.
Οπως αποφάσισε και σε προηγούμενα παρόμοια παράπονα, η
 Επιτροπή θεωρεί ότι, πέραν των συμβατικών δικαιωμάτων των δικαιούχων ως προς τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων ή άλλων αθλημάτων, σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο ή στο χώρο στον οποίο διεξάγεται άλλο άθλημα συρρέουν χιλιάδες άτομα, λαμβάνουν χώρα γεγονότα τα οποία εκφεύγουν των ορίων των συμβατικών δικαιωμάτων των δικαιούχων και ως εκ τούτου αποτελεί νόμιμη πηγή ειδήσεων.
Πέραν τούτου, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα κάλυψης αθλητικών γεγονότων για τα οποία υπάρχουν συμβατικά δικαιώματα σε αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς για μετάδοση σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων για
  χρόνο όχι πέραν των τριών λεπτών.
Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διασυνοριακή τηλεόραση, που κυρώθηκε και εφαρμόζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, αν και αφορά στη διασυνοριακή τηλεόραση, παρέχει ισχυρές κατευθυντήριες αρχές, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα «αναμετάδοσης στιγμιοτύπων από γεγονότα μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό προς αποφυγή της υπονόμευσης του δικαιώματος του κοινού για πληροφόρηση λόγω της άσκησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκπομπής ή επανεκπομπής από παραγωγό αποκλειστικών δικαιωμάτων εντός της δικαιοδοσίας του».
Ανάλογη είναι και η σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών προς τα κράτη μέλη για το δικαίωμα αναμετάδοσης στιγμιοτύπων από γεγονότα μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό για τα οποία έχουν αποκτηθεί αποκλειστικά δικαιώματα.
Για τους λόγους που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων με τα «εργαλεία της εργασίας τους», τηρουμένων των όρων και κανονισμών που διέπουν την είσοδο στο χώρο αυτό. Με βάση τις προαναφερθείσες πρόνοιες περί ελεύθερης έκφρασης και του δικαιώματος του κοινού στην πληροφόρηση, που κατοχυρώνονται στον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και τηρουμένων των προνοιών των σχετικών νόμων και άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των δικαιούχων, οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα κάλυψης όλων των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν εντός του χώρου αυτού, περιλαμβανομένου και του αθλητικού γεγονότος, κατά τρόπο που θεωρούν καλύτερο.
Εν όψει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρεμπόδιση της κάλυψης των δύο γεγονότων από συνεργείο του ΑΝΤ1 ήταν αντίθετη προς τις νομοθετικές και συνταγματικές πρόνοιες περί ελευθερίας έκφρασης και τις σχετικές πρόνοιες της διεθνούς νομοθεσίας, που έχουν και αυξημένη τυπική ισχύ έναντι τον εθνικών νόμων, καθώς και τις πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές ειδήσεων και του δικαιώματος του κοινού στην πληροφόρηση.
Η Επιτροπή καλεί όλους τους εμπλεκομένους να σέβονται την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης των δημοσιογράφων στις πηγές ειδήσεων.

ΣΗΜ: Για το θέμα υπάρχει και δικαστική απόφαση στην υπόθεση 5618/21005 ενώπιον του Επαρχιακού Δικστηρίου Λευκωσίας (ΑΝΤ1 v ΓΣΠ, Ανόρθωσης, ΚΟΠ. Οι δικηγόροι του ΓΣΠ πληροφόρησαν την Επιτροπή στις 26/8/2005 ότι αποδέχονται την ερμηνεία του δικαστηρίου ως προς το άρθρο 54/ του νόμου 7/1998 (Ο περί Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών Νόμος) σχετικά με τα δικαιώματα κάλυψης από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

Επιστροφή

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...