Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Δημοσίευση και μετάδοση φωτογραφίας και είδησης για νέα που αναφέρθηκε από την Αστυνομία ως εξαφανισθείσα

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε αυτεπαγγέλτως, ως εκ της σοβαρότητας της υπόθεσης και της συχνής επανάληψης του φαινομένου της αποκάλυψης θυμάτων σεξουαλικών αδικημάτων και των ονομάτων παιδιών, την περίπτωση δημοσίευσης ή μετάδοσης φωτογραφιών και ειδήσεων από εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, για την ανεύρεση ανήλικης 15 χρόνων, που είχε αναφερθεί από την Αστυνομία ως εξαφανισθείσα.
Επειδή τα γεγονότα είναι τα ίδια ή ταυτόσημα σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει όλες τις υποθέσεις μαζί.
Τα γεγονότα:
Στις 18 Μαϊου, 2005, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση και απέστειλε προς τα ΜΜΕ φωτογραφία της ελλείπουσας ανήλικης Μ.Δ, ζητώντας τη συνδρομή του κοινού για την ανεύρεσή της.
Μετά την ανεύρεση της ανήλικης, ύστερα από δύο ημέρες, ΜΜΕ
  δημοσίευσαν το γεγονός με λεπτομέρειες για διάφορα γεγονότα που επεσυνέβησαν στο μεσοδιάστημα. Μερικά ΜΜΕ επαναδημοσίευσαν το όνομα ή/και τη φωτογραφία της νέας, που είχε διανείμει η Αστυνομία, καθώς και δηλώσεις της ή λεπτομέρειες που αφορούσαν στην προσωπική της κατάσταση
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας ζήτησε από τα καθ’ ων το παράπονο ΜΜΕ σχόλια και εξηγήσεις.
Οι έγγραφες ή προφορικές εξηγήσεις των ΜΜΕ ήταν περίπου οι ίδιες, δηλαδή ότι ενήργησαν καλή τη πίστη ή εκ παραδρομής και ότι τα γεγονότα που ακολούθησαν την εξαφάνιση θεωρήθηκαν ως συνέχεια της αρχικής είδησης της εξαφάνισής της.
Η Επιτροπή έκρινε ότι τα δημοσιεύματα και οι μεταδόσεις συνιστούσαν
  παραβίαση των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για μη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων, λήψη συνεντεύξεων από ανήλικους, μη αποκάλυψη, άμεσα ή έμμεσα, της ταυτότητας θυμάτων σεξουαλικών αδικημάτων και μη δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχική δημοσίευση με τη φωτογραφία της ανήλικης ως ελλείπουσας, τα ανακοινωθέντα που εκδόθηκαν και τα γεγονότα που επακολούθησαν ήταν τέτοια, ώστε να οδηγήσουν στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας της ανήλικης και η δημοσίευση της φωτογραφίας της είχαν ήδη γίνει και επομένως θα μπορούσαν να δημοσιευθούν.
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας σταθμίζουσα τα γεγονότα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ως άνω προσέγγιση των ΜΜΕ, παρ’ όλον ότι αντίκειται προς τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, αποτελεί ελαφρυντικό για μια κατά τα άλλα σοβαρή παραβίαση.
Επί του προκειμένου, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η έκδοση ανακοινώσεων από την Αστυνομία σε σχέση με διερευνώμενες υποθέσεις, με αναφορά ονομάτων, προς επίτευξη νόμιμου σκοπού, όπως η σύλληψη διαφευγόντων υπόπτων ή η ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων, δεν αίρει την υποχρέωση τήρησης των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, για γεγονότα που ακολουθούν την επίτευξη του σκοπού έκδοσης της ανακοίνωσης.
Υπό τις περιστάσεις, η Επιτροπή αποφάσισε όπως μη γίνει ονομαστική αναφορά στα ΜΜΕ που παραβίασαν τις πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, αλλά να επιστηθεί η προσοχή των ΜΜΕ στην ανάγκη λήψης μέτρων για μη επανάληψη του φαινομένου.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...