Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Παράλειψη μετάδοσης ανακοίνωσης των ΕΔΗ από το ΡΙΚ

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο των ΕΔΗ εναντίον του ΡΙΚ για μη μετάδοση ανακοίνωσής του κόμματος.
Οι Ενωμένοι Δημοκράτες υπέβαλαν παράπονο ότι το ΡΙΚ παρέλειψε να μεταδώσει ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 14/4/2005 σχετικά με καταγγελίες και έκθεση της Γενικού Ελεγκτού για παράτυπη ανάθεση από τον Υπουργό Εμπορίου έργου προβολής της Κύπρου σε διαφημιστική εταιρεία στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, ενώ είχε μεταδώσει ανάλογη ανακοίνωση άλλου κόμματος.
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας αποφάσισε ότι η παράλειψη μετάδοσης της ανακοίνωσης των ΕΔΗ συνιστά παραβίαση προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
Οι Ενωμένοι Δημοκράτες ανέφεραν στο παράπονό τους ότι «πέραν της είδησης για την Εκθεση της Γενικής Ελεγκτού, είδηση είναι και ότι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θέτει θέμα τάξης για κάποιο Υπουργό και την Κυβέρνηση».
Ανέφεραν επίσης ότι: «Ο χειρισμός από μέρους του ΡΙΚ έρχεται σε αντίθεσή με την ίδια την αποστολή για αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, καθώς και με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των κομμάτων. Για το τελευταίο, σημειώστε ότι ανακοίνωση άλλου κόμματος για το ίδιο θέμα μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο του ΡΙΚ το απόγευμα της ίδιας ημέρας».
Οι ΕΔΗ υπέβαλαν ανάλογο γραπτό παράπονο και προς το ΡΙΚ.
Το ΡΙΚ, δια του Γενικού Διευθυντού του Ιδρύματος παρέθεσε ως απάντησή του στην παράκληση της Επιτροπής να δώσει σχόλια και απόψεις επί του παραπόνου, απαντητική επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Αλωνεύτη προς τους Ενωμένους Δημοκράτες επί του θέματος.
Στην απαντητική επιστολή του κ. Αλωνεύτη αναφέρεται ότι «είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μεταδίδονται καθημερινά οι δεκάδες ανακοινώσεις επί παντός θέματος των εννέα κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και επίσης εκείνες των πολιτικών κινήσεων και πολλών άλλων πολιτικών και κοινωνικών φορέων».
Επίσης αναφέρεται ότι «υπήρξε υπερβολική προβολή των ΕΔΗ, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός και την απήχηση του κόμματός σας στο λαό» και ότι: «..η αρχή της απόλυτης και ίσης μεταχείρισης δεν μπορεί να ισχύει. Δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίζετε ότι ισχύει η εξίσου θεμελιώδης δικαιϊκή αρχή ότι η ίση μεταχείριση ισχύει εφόσον πρόκειται για όμοιες καταστάσεις. Και οι ΕΔΗ δεν είναι το ίδιο με το ΑΚΕΛ, το ΔΗ.ΣΥ, το ΔΗ.ΚΟ ή την ΕΔΕΚ».
Οι ΕΔΗ απάντησαν στον κ. Αλωνεύτη ότι «η κάλυψη αυτής της είδησης δεν μπορεί να σχετίζεται με τα ποσοστά κάλυψης των κομμάτων» και απέρριψαν τη θέση ότι υπήρξε υπερβολική προβολή των ΕΔΗ.
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, αφού εξέτασε επισταμένα τα κείμενα του παραπόνου και της αλληλογραφίας ΕΔΗ και ΡΙΚ κατέληξε στην απόφαση ότι η παράλειψη του ΡΙΚ να μεταδώσει την ανακοίνωση του ΕΔΗ συνιστά παραβίαση της πρόνοιας του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για το δικαίωμα του πολίτη για αντικειμενική, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση.
Περαιτέρω, η Επιτροπή, αν και αναγνωρίζει το δικαίωμα των ΜΜΕ για επιλογή των ειδήσεών τους, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία της απόθεσης και έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα, ιδιαίτερα το γεγονός ότι μεταδόθηκε ανάλογη ανακοίνωση άλλου κόμματος, αποφάσισε ότι στην προκειμένη περίπτωση η αρχή της ίσης μεταχείρισης, ιδιαίτερα όσον αφορά στα κόμματα, που διέπεται επίσης από νομοθετικές πρόνοιες όσον αφορά τα ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να ανάγεται σε ποσοστά εκλογικής δύναμης και ως εκ τούτου θεωρεί ότι η παράλειψη μετάδοσης του περιεχομένου της ανακοίνωσης των ΕΔΗ συνιστά παραβίαση της πρόνοιας της ίσης μεταχείρισης και αποφυγής δυσμενών διακρίσεων.
Επί του προκειμένου η Επιτροπή σημειώνει την καθημερινή πρακτική του ΡΙΚ να μεταδίδει τις ανακοινώσεις ή δηλώσεις των κομμάτων ανεξαρτήτως της πληθώρας τους.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...