Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Επικριτικά δημοσιεύματα για το ΡΙΚ

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο του Γ.Δ. του ΡΙΚ κ. Μάριου Μαυρίκιου για δημοσιεύματα διαφόρων εφημερίδων και περιοδικών, με τα οποία, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, «συνεχίζουν την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα εναντίον του ΡΙΚ και προσβάλλουν τους εργαζόμενους σ’ αυτό».
Η Επιτροπή, αφού άκουσε εισήγηση υποεπιτροπής που μελέτησε ενδελεχώς το θέμα, και ύστερα από μακρά εξέταση, αποφάσισε ότι όλα τα δημοσιεύματα, πλην ενός, τα οποία επισύναψε στο σχετικό παράπονό του ο Γ.Δ. του ΡΙΚ, συνιστούν κριτική για τις δραστηριότητες ή ενέργειες του ΡΙΚ ή και της κυβέρνησης ή κομμάτων, η οποία εμπίπτει στο προστατευόμενο δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης, το οποίο περιλαμβάνει την άσκηση κριτικής, ιδιαίτερα για ένα δημόσιο οργανισμό, και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παραβίαση του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η άσκηση κριτικής, ακόμη και αυστηρής, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ γεγονότος, σχολίου ή εικασίας, αποτελεί δικαίωμα των ΜΜΕ και δη σε περιπτώσεις δημοσίων οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για αντικειμενικότητα και αποφυγή δυσμενών διακρίσεων και της υποχρέωσης των ΜΜΕ να «παρέχουν στους επηρεαζομένους, στην κατάλληλη περίπτωση και ιδιαιτέρως όταν έχουν υποστεί επίθεση, την ευκαιρία να απαντήσουν».
Κατά συνέπεια, αν το ΡΙΚ ασκούσε το δικαίωμα απάντησης, τα ΜΜΕ θα είχαν την υποχρέωση να τη δημοσιεύσουν.
Ειδικά, όσον αφορά σε, δημοσίευμα της Σημερινής, ημερομηνίας 17ης
  Νοεμβρίου, 2004, το οποίο επικαλείται ο Γ.Δ. του ΡΙΚ και στο οποίο γίνεται ονομαστική αναφορά σε δημοσιογράφους σε σχέση με τις πολιτικές τους απόψεις και τοποθετήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε ότι, αν και θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο παραβίασης του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, κωλύεται να το πράξει, ως εκ του γεγονότος ότι ένας από τους κατονομαζόμενους στο δημοσίευμα υπαλλήλους του ΡΙΚ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...