Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Αρνση δημοσίευσης απαντητικής επιστολής σε δημοσιεύματα

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο της οργάνωσης PAPHIAKOS & ANIMAL WELFARE εναντίον της εφημερίδας Cyprus Weekly για σειρά δημοσιευμάτων στην τακτική στήλη του κ. Γιώργου Λανίτη, σχετικά με την πρακτική και τις δραστηριότητες της οργάνωσης όσον αφορά στην παροχή περίθαλψης σε αδέσποτους σκύλους.
Οι πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε η αρθρογραφία της εφημερίδας προήλθαν αρχικά από καταγγελίες ατόμων που είχαν εργασθεί στην οργάνωση. Το θέμα προκάλεσε
  ευρύ ενδιαφέρον και η εφημερίδα φιλοξένησε στη συνέχεια σειρά επιστολών από αναγνώστες της και σχετικές πληροφορίες γύρω από αυτό.
Η Επιτροπή άκουσε εισήγηση υποεπιτροπής η οποία μελέτησε το θέμα, το οποίο συζήτησε επισταμένως.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η δημοσίευση πληροφοριών και η άσκηση κριτικής, οσοδήποτε αυστηρής, αποτελεί δικαίωμα των ΜΜΕ και δη σε περιπτώσεις οργανώσεων, οι οποίες απευθύνονται προς και λαμβάνουν εισφορές από το ευρύ κοινό, λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για την ακρίβεια των πληροφοριών, αντικειμενικότητα και αποφυγή δυσμενών διακρίσεων και της υποχρέωσης των ΜΜΕ να «παρέχουν στους επηρεαζομένους, στην κατάλληλη περίπτωση και ιδιαιτέρως όταν έχουν υποστεί επίθεση, την ευκαιρία να απαντήσουν».
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι από τη σειρά των δημοσιευμάτων σχετικά με τις δραστηριότητες της οργάνωσης δεν προκύπτει παραβίαση του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας σχετικά με την αντικειμενικότητα, (μεροληπτική στάση ή προκατάληψη εναντίον των παραπονουμένων).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εφημερίδα, στη σειρά των άρθρων της, δημοσίευσε τόσο καταγγελίες εναντίον των παραπονουμένων, όσο και απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι δι’ εκπροσώπων τους, καθώς και επιστολές, επικριτικές και επαινετικές του έργου τους. Ωστόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι θα ήταν πλέον συνεπές προς την υποχρέωση παροχής του δικαιώματος απάντησης αν εδίδετο η ευκαιρία στους επηρεαζομένους να εκφέρουν τις απόψεις τους επί των επιμάχων σημείων των καταγγελιών εναντίον της οργάνωσης (άρθρο Γιώργου Λανίτη, στις 20 Αυγούστου, 2005), ώστε να δημοσιευθούν ταυτοχρόνως με τις καταγγελίες.

Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θεωρεί, ότι το δικαίωμα της απάντησης ικανοποιήθηκε με τη δημοσίευση των απόψεων των παραπονουμένων σε μετέπειτα εκδόσεις της εφημερίδας και επιστολής του εκπροσώπου της οργάνωσης.

Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης Norman Thody διατύπωσε παράπονο ότι επιστολή του από 4 σελίδες, την οποία η εφημερίδα συμφώνησε να δημοσιεύσει, τελικά περικόπηκε κατά τρόπο που άφηνε αναπάντητες κάποιες κατηγορίες.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το κείμενο της αρχικής επιστολής και το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα, διαπιστώνει ότι απαντά σε όλα τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν στα επίμαχα δημοσιεύματα.

Το μόνο σημείο το οποίο παρέμεινε αναπάντητο αφορά το γεγονός ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα παρουσίαζαν σκύλους με κολάρο. Στην απαντητική επιστολή που δημοσιεύθηκε παραλήφθηκε η αναφορά στο γεγονός ότι η οργάνωση τοποθετεί κολάρο σε όλους τους σκύλους που περισυλλέγει.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι παράλληλα προς το δικαίωμα απάντησης από άτομα που δέχθηκαν επίθεση ή επίκριση υπάρχει και το δικαίωμα των ΜΜΕ να περικόπτουν επιστολές όταν είναι μακροσκελείς ή περιέχουν δυσφημητικά ή προσβλητικά σχόλια, ή  πλεονασμούς, που δεν είναι απαραίτητοι για την απάντηση της ουσίας επίμαχων σημείων.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...