Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Παρεμπόδιση εισόδου κινηματογραφικού συνεργείου του ΑΝΤ1 για λήψη σκηνών από ποδοσφαιρικούς αγώνες για σκοπούς δελτίου ειδήσεων

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 για παρεμπόδιση, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, της εισόδου σε δημοσιογράφο και κινηματογραφιστή του σταθμού, σε γήπεδο όπου θα διεξήγετο ποδοσφαιρικός αγώνας.
Κατά την εξέταση του παραπόνου, η Επιτροπή μελέτησε περιγραφή των γεγονότων απαγόρευσης της εισόδου στο γήπεδο δημοσιογράφοι και κινηματογραφιστές του ΑΝΤ1, τις απαντήσεις που έδωσαν, όσον αφορά το παράπονο, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο Γυμναστικός Σύλλογος τα Παγκύπρια και η εταιρεία Λουμιέρ, ως εκ συμβάσεως δικαιούχος κάλυψης και απ’ ευθείας μετάδοσης ποδοσφαιρικών συναντήσεων.
Ελαβε επίσης υπόψη τις συνταγματικές πρόνοιες και της Πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 για το δικαίωμα έκφρασης, τις πρόνοιες όλων των σχετικών νόμων, καθώς και την Πρόνοια του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για σεβασμό του δικαιώματος του δημοσιογράφου για απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές ειδήσεων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, πέραν των συμβατικών δικαιωμάτων των δικαιούχων ως προς τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων, σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, στο οποίο συρρέουν χιλιάδες άτομα, λαμβάνουν χώρα γεγονότα τα οποία εκφεύγουν των ορίων των συμβατικών δικαιωμάτων των δικαιούχων και ως εκ τούτου αποτελεί νόμιμη πηγή ειδήσεων.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί, περαιτέρω, ότι οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο αυτό με τα «εργαλεία της εργασίας τους», τηρουμένων των όρων και κανονισμών που διέπουν την είσοδο στο χώρο αυτό. Με βάση τις προαναφερθείσες πρόνοιες περί ελεύθερης έκφρασης, τηρουμένων των προνοιών των σχετικών νόμων και άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των δικαιούχων, οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα κάλυψης γεγονότων τα οποία συμβαίνουν εντός του χώρου αυτού κατά τρόπο που θεωρούν καλύτερο.
Εν όψει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρεμπόδιση της εισόδου σε συνεργείο του ΑΝΤ1 ήταν αντίθετη προς τις συνταγματικές πρόνοιες περί ελεύθερης έκφρασης, τις σχετικές πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχουν και αυξημένη τυπική ισχύ έναντι τον εθνικών νόμων, τις πρόνοιες των σχετικών νόμων και τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.
Η Επιτροπή καλεί όλους τους εμπλεκομένους να σέβονται την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης των δημοσιογράφων σε πηγές ειδήσεων.
Η Επιτροπή χαιρετίζει, επί του προκειμένου, τη θέση της ΚΟΠ, ότι «έχει την άποψη ότι η αρχή της ελεύθερης δημοσιογραφικής πρόσβασης τυγχάνει σεβασμού και επιμένει στην αυστηρή χρήση των εικόνων/παραστάσεων κλπ. για σκοπούς της ειδησεογραφικής κάλυψης, χωρίς ίχνος εμπορικής εκμετάλλευσης».
Η Επιτροπή θεωρεί επίσης θετικό το γεγονός ότι έχει ήδη επιτραπεί η είσοδος σε συνεργείο του ΑΝΤ1 για σκοπούς ειδησεογραφικής κάλυψης γεγονότων σε γήπεδο.

Σσχετικές υποθέσεις: 18/2005, 21/2005

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...